Koncert – Červená Voda 2020

Sobotní koncert v Červené Vodě pro nás byl po 3 měsících bez hraní neskutečným zážitkem. V rámci projektu #jeziskovavnoucata jsme hráli a zpívali obyvatelům domova důchodců sv. Zdislavy už druhý rok. Velké díky a obdiv patří těm, kteří s obětavostí a láskou pečují o druhé! Děkujeme za vřelé přivítaní a úžasnou starostlivost. Obrovské díky patří taky sponzorům,kteří nám pomohli a přispěli na dobrou věc, která pomáhá a naplňuje.